Tarvitsetko terapiaa ja työskentelyapua elämän kipupisteissä, menneissä tai nykyisissä?

Otan vastaan asiakkaita sekä pitkiin että lyhyisiin terapioihin. Teen terapiatyötä traumafokusoituneesti, mutta oleellista on asiakkaan tilanteen mukaan eteneminen ja yhteistyösuhteen rakentaminen eikä varsinaisella traumaattisella kokemuksella siten ole väliä työskentelyä aloittaessa.

Traumapsykoterapiassa työskennellään asiakkaan kokemusten parissa siten, että menneistä, vaikeista kokemuksista tulee siedettäviä muistoja tässä päivässä. Traumojen kanssa eläminen voi olla kuluttavaa ja näkyä sekä toimintatavoissamme esimerkiksi muiden ihmisten parissa tai vaikka selittämättöminä kehollisina kohtauksina. Traumat ja menneet, mielessä painavat asiat voivat olla yksittäisiä kokemuksia tai esimerkiksi pitkäänkin jatkunutta kaltoinkohtelua. Kaikki nämä muokkaavat toimintaamme ja suhdettamme maailmaan ja muihin ihmisiin. Oma suuntautumiseni traumatyöskentelyssä on keho-orientoitunutta, joten keskustelun ohessa voidaan tehdä kehon reaktioiden tarkastelua, tähän liittyviä fyysisiä harjoitteita ja tietoisuustaitoa ja keskittymistä omiin tuntemuksiin. Työskentely on yleensä hitaasti etenevää, jotta prosessissa tunteet pysyvät siedettävinä. Traumapsykoterapian alla voidaan työskennellä esimerkiksi EMDR-tekniikalla tai sensomotorisesti.
Sensomotorinen psykoterapia on kehollisiin menetelmiin painottuvaa psykoterapiaa, jossa traumoja, menneitä kokemuksia ja joskus puheen tavoittamattomissa olevia ongelmia puretaan ja tarkastellaan osana yksilön selviytymisreaktioita. Menetelmä sopii traumojen sekä nykyhetken kriisien vakauttamiseen ja antaa mahdollisuuden keskittyä hitaaseen, rauhoittavaan ja samalla ongelmia purkavaan käsittelyyn.

Lisäksi olen opiskellut ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Kyseinen terapiatyöskentely keskittyy voimavaraistavaan, tästä hetkestä löytyviin ratkaisuihin eikä ole ensisijainen muoto esimerkiksi vaikeiden psyykkisten ongelmien tai traumojen hoitoon. Lyhytterapialla voidaan kuitenkin selvittää näistäkin johtuvia akuutteja tilanteita ja avata solmuja, jotka vaikeuttavat eteenpäin menemistä. Lyhytterapiassa tapaamisia voidaan tilanteesi mukaan sopia 5-20 kertaa. Kyseessä ei ole pitkäkestoinen psykoterapia, vaan lyhyempi työskentely joka keskittyy ajankohtaisiin tai rajattuihin, vähemmillä käyntikerroilla käsiteltäviin elämänkriiseihin, ahdistuksiin tai muihin haasteisiin.


Kuka minä olen?

Taustaltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja tätä teen myös päivätyönäni. Olen työskennellyt vakavasti traumatisoituneiden parissa (sekä väkivaltakokemukset että seksuaalinen hyväksikäyttö, katastrofitilanteet ja lapsuuden turvattomuuden kokemukset) sekä päihdetyössä ja psykiatrian kuntoutuksessa. Tämän lisäksi olen väitellyt tohtoriksi kulttuuriantropologiasta. Erityisosaamistani ovatkin kehotyöskentelyn ohella kulttuurin ja integraation ongelmat ja traumat sekä perheen ja siihen liittyvien roolien kysymykset. Psykoterapeutiksi valmistun joulukuussa 2022, ja vuoden 2023 puolella voin ottaa vastaan myös kela-asiakkaita.
Tarvittaessa ohjaan muun hoitotahon pariin tai voimme yhdessä etsiä sopivamman suuntauksen terapeutin. Ota yhteyttä, mikäli mietit olisiko terapiasta sinulle hyötyä tai pohdit ulkopuolisen keskustelutuen tarvetta!