Tarvitsetko keskustelutukea ja työskentelyapua elämän kriisitilanteisiin, tunteisiin tai vaikeisiin kokemuksiin?
Teen asiakastyötä osana psykoterapian opintojani ja otan vastaan uusia asiakkaita sekä pitkiin että lyhyisiin terapioihin. Työskentelen ensisijaisesti Jyväskylässä, mutta erikseen sopien tapaamisia voidaan sopia myös muualle.

Mitä kyseiset terapiamuodot ovat?

Traumapsykoterapiassa työskennellään asiakkaan kokemusten parissa siten, että menneistä, vaikeista kokemuksista tulee siedettäviä muistoja tässä päivässä. Traumojen kanssa eläminen voi olla kuluttavaa ja näkyä sekä toimintatavoissamme muiden ihmisten parissa että selittämättöminä kehollisina kohtauksina. Oma suuntaumiseni traumatyöskentelyssä on keho-orientoitunutta, joten keskustelun ohessa voidaan tehdä pieniä fyysisiä harjoitteita ja tietoisuustaitoa ja keskittymistä omiin tuntemuksiin (vähän sama kuin mindfullness). Työskentely on yleensä varsin hitaasti etenevää, jotta prosessissa tunteet pysyvät siedettävinä. Traumapsykoterapian alla voidaan työskennellä esimerkiksi EMDR-tekniikalla tai sensomotorisesti.
Sensomotorinen psykoterapia on kehollisiin menetelmiin painottuvaa psykoterapiaa, jossa traumoja, menneitä kokemuksia ja joskus puheen tavoittamattomissa olevia ongelmia puretaan ja tarkastellaan osana yksilön selviytymisreaktioita. Menetelmä sopii traumojen sekä nykyhetken kriisien käsittelyyn ja antaa mahdollisuuden keskittyä hitaaseen, rauhoittavaan ja samalla ongelmia purkaavaan käsittelyyn.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy puolestaan voimavaraistavaan, tästä hetkestä löytyviin ratkaisuihin eikä ole ensisijainen muoto esimerkiksi vaikeiden psyykkisten ongelmien tai traumojen hoitoon. Lyhytterapialla voidaan kuitenkin selvittää näistäkin johtuvia akuutteja tilanteita ja
avata solmuja, jotka vaikeuttavat eteenpäin menemistä. Lyhytterapiassa tapaamisia voidaan tilanteesi mukaan sopia 5-20 kertaa. Kyseessä ei ole pitkäkestoinen psykoterapia, vaan lyhyempi työskentely joka keskittyy ajankohtaisiin, vähemmillä käyntikerroilla käsiteltäviin elämänkriiseihin, ahdistuksiin tai muihin haasteisiin.


Kuka minä olen?

Taustaltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja tätä teen myöspäivätyönäni. Olen työskennellyt vakavasti traumatisoituneidenparissa (sekä väkivaltakokemukset että seksuaalinen hyväksikäyttö,katastrofitilanteet ja lapsuuden turvattomuuden kokemukset) sekäpäihdetyössä ja psykiatrian kuntoutuksessa. Tämän lisäksi olenväitellyt tohtoriksi kulttuuriantropologiasta. Erityisosaamistani ovatkin kulttuurin ja integraation ongelmat ja traumat sekä perheenja siihen liittyvien roolien kysymykset. Psykoterapiaopintoni ovat kesken, ja tältä osin en ole kela-tuettu terapeutti (vielä). Tarvittaessa ohjaan muun hoitotahon pariin tai voimme yhdessä etsiä sopivamman suuntauksen terapeutin.
Ota yhteyttä, mikäli mietit olisiko terapiasta sinulle hyötyä tai pohdit ulkopuolisen keskustelutuen tarvetta!