Historian ja etnologian laitos: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie


Tutkimusintressit:

uskonto-kulttuuri -dialogi (erit. islam - länsimaisuus),

monikulttuuriset perheet, sukupuoli, valta ja kulttuuri

trauma ja kulttuurinen resilienssi, kotoutuminen

monikulttuurinen hoitotyö ja sairauden kokemukset, keho


Työn alla olevat tutkimushankkeet:

Pakolaistraumat, integraatio ja luottamuksen rakentuminen suhteessa uuteen kulttuuriin.


Menneet:


Väitöskirjatutkimus Kulttuurit, uskonnot ja perhe - etnologinen tutkimus suomalaisnaisten ja muslimitaustaisten miesten liitoista Suomessa. Tutkin työssäni suomalaisnaisten ja maahanmuuttajataustaisten miesten liittoja, niiden käsityksiä kulttuurista ja liittojen arjen käytäntöjä. Tarkastelen, miten kulttuuri vaikuttaa suhteessa (vai vaikuttaako?) ja miten siitä puhutaan osana parisuhdetta. Erilaisuuden kohtaaminen ja integraation prosessit vaikuttavat sekä maahanmuuttavien miesten että heidän perheidensä arjessa, ja tutkimukseni pyrkii valottamaan näitä lähtökohtia. Työni on laadullinen etnologinen tutkimus. Toimin tutkijana Jyväskylän yliopistossa Historian ja etnologian laitoksella, ja olen työskennellyt Koneen Säätiön rahoituksella vuosina 2012-2014.


Väitöstilaisuus pidettiin 16.6.2017.Vanhempia:


Länsimaisuus -workshop

http://lansimaisuusworkshop.blogspot.fi

Millaisia ovat länsimainen kulttuuri, yhteiskunta, tiede tai demokratia? Onko käsite "länsimainen" osa diskursiivista tekniikkaa, jolla luodaan kuviteltua yhteisöä vai osuva termi kuvaamaan moderneissa teollisuusmaissa vallitsevaa ajattelua, arvoja ja käytäntöjä? Onko länsimaita olemassa - miten länsimaat ovat olemassa? Mitä jää lännen ulkopuolelle? Millaisesta maailmasta länsi erottuu - toiminnassa, ajattelussa, tutkimuksessa, retoriikassa tai mielikuvituksessa? Mitä länsi merkitsee meille ja muille - mediassa, tieteessä, populaarikulttuurissa, arkipuheessa?

Järjestäjä: Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Pvm: 21.11.2013 (klo 11-18)


Transnational processes and practices among European diasporas - ethnological and anthropological approaches

We welcome you to attend the seminar Transnational processes and practices among European diasporas - ethnological and anthropological approaches which will take place on Friday, November 22nd, 2013, at the Department of History and Ethnology, University of Jyväskylä. This seminar concentrates on current experiences and practices of transnationality in Europe and aims to describe how these practices are manifested in people's everyday lives. Presentations focus on issues such as migrants´ belonging, social networks and remittances, marriage, family life and childhood in transnational contexts. Keynote speakers will be Maja Povrzanović Frykman, Professor of Ethnology at the University of Malmö and Anna Rastas, Professor of Social Anthropology at the University of Tampere. Prof. Frykman´s current research project focuses on the material practices of migrants' being and belonging. She has also written about how to approach transnational aspects in ethnology. Rastas´ ongoing ethnographic research focuses on African diaspora(s) in Finland and in Europe. Her research interests also include racism in the everyday lives of children and young people.

When: Friday, November 22nd, 10.00-17.00.

Programme

10.00-10.10. Opening of the seminar: Laura Stark, Professor in Ethnology, University of Jyväskylä.
10.10-10.55. Keynote lecture:
The Politics of Naming in Research on Diasporas and Transnationalism, Anna Rastas, Professor in Social Anthrolopogy, University of Tampere. (room H320)

11.05-11.50. Keynote lecture: Conceptualizing continuity: a material culture perspective on transnational social fields, Maja Povrzanović Frykman, Professor in Ethnology, University of Malmö. (room H320)

11.50-12.00. Discussion

12.00-13.15. Lunch break

13.15-14.45. Workshop: "Lived and imagined everyday practices of European transnational diasporic groups" (room H306)

Primus Tazanu, Postdoctoral Researcher, University of Freiburg: Practices of Solidarity and Expressions of Belonging among Cameroonian Migrants in Europe

Perpetual Crentsil, Postdoctoral Researcher, University of Helsinki: The Here and There: African migrant gamblers in Finland, remittances and transnational processes

Laura Hirvi, Postdoctoral Researcher, University of Helsinki: Finnish Artists' Transnational Entanglements in and beyond Berlin

14.45-15.15. Coffee break

15.15-16.45. Workshop: "Family and marriage in transnational context" (room H306)

Kanwal Mand, Senior Lecturer, University of Brighton: The body in (e)motion: Diasporic childhoods and global/ local inequalities

Pia Karlsson Minganti, Postdoctoral Researcher, University of Stockholm: Contested Marriages. Young Muslims in Transnational Contexts

Pihla Siim, Doctoral Student, Research Assistant, University of Tartu: Relations in flux: negotiating family in a transnational context

16.45-17.00. Closing words

You are warmly welcome!